Covid-19

Lynæs Kiterepair følger løbende myndighedernes og Dansk Sejlunions retningslinjer og anbefalinger for undervisning og kursusaktiviteter fsva. Covid-19 og justerer vores undervisningstilbud tilsvarende.

Vores instruktører er alle vaccinerede og har godkendte Corona pas. Instruktørerne gennemgår desuden jævnligt enten kvik test eller PCR test, for at sikre maksimal tryghed mod smitte i forbindelse med vores kitekurser.

Undervisning af begyndere i kitesurfing kræver naturligvis at instruktørerne er tætte på eleven. Vi gør derfor eleverne opmærksomme på dette forhold inden undervisningen påbegyndes. Evt. udstyr til eleverne (dragter, støvler, hjelme) skylles efter brug og isoleres i minimum 48 timer inden det igen kan indgå i kursusaktivitet.