Hvilken vejr app er bedst at bruge for kitesurfere?

Jeg får ofte spørgsmålet om hvilken vejr app jeg bruger og hvad for en der er bedst. Det er der ikke noget entydigt svar på hvilken jeg bruger, det kommer helt an på hvor jeg skal kitesurfe.

Er det på ”hjemmebanen” i Lynæs og nærmeste omegn, er det typisk norske YR.NO, danske DMI eller ”SejladsUdsigten”. Er vi derimod på kiteferie i udlandet, så er det en anden sag. Så er det typisk enten Windy, WindGuru eller WindFinder jeg tyr til.

Så svaret på hvilken app jeg bruger, er ”forskellige”. Og som alle andre kitesurfere, er jeg uforbederlig optimist og tror altid mest på den, der viser mest vind 😉.

Men lad os lige vente et øjeblik med at gå i detaljen med de forskellige apps.

Fælles for de forskellige apps er, at de alle baserer sig på vejrudsigter og vejrprognoser fra internationalt anerkendte vejrtjenester. Og det er nærmere disse vejrmodeller, der er afgørende for hvor gode de forskellige apps er. Bruger 2 apps den samme vejrprognose, så er det typisk bare et spørgsmål om forskellige måder at vise udsigten på.

Der findes flere globale og/eller europæiske spillere som laver vejrprognoser. Nogle af de mest brugte er:

 • GFS (Global Forecasting System) udarbejdet af National Weather Service i USA. Som navnet antyder, er der tale om en global vejrudsigt. Du vil af og til se GFS efterfulgt af et tal, f.eks. GFS27. Tallet angiver hvilken “opløsning” prognosen er lavet med. Tallet 27 angiver at prognosen benytter “felter” på 27*27 km (se mere om opløsning senere).
 • ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) er en Europæisk vejrprognose som mere end 34 lande samarbejder om. Anses for at være en af de bedste prognoser i verden. Både YR og DMI anvender ECMWF’s prognose, når det gælder vejrudsigter 3 dage og længere ud i fremtiden. Du vil også nogle gange se modellen omtalt som ECMWF/IFS (hvor IFS står for Integrated Forecasting System)
 • ICON (Icosahedral Nonhydrostatic) er en samling af modeller lavet af den tyske nationale vejrtjeneste DWD (Deutscher Wetterdienst). Der er mindst tre store ICON-modeller: ICON-D2 for Centraleuropa, ICON7 for Europa som helhed og ICON13 for verden. Så det er både hyperlokal, regional og global vejrudsigtsmodel.

Der findes flere end de her nævnte og som du kan se af f.eks. ICON vejrprognoserne, kan der være forskel på hvor store områder de dækker – lige fra at være globale, regionale, landespecifikke og endda helt lokale.

Så hvis vi vender tilbage til de forskellige Apps, så vil du ofte kunne se i selve App,en hvilken vejrprognose, der er brugt. Du vil også ofte kunne vælge en anden vejrprognose model i App’en.

Her er den aktuelle prognosemodel markeret i den røde cirkel og til højre for kan du se andre prognosemodeller, der kan vælges i app’en. Eksemplet er taget fra Windy.App’en

Det kan derfor være en god ide at høre de ”lokale”, hvilken vejrprognose leverandør de benytter og så indstille sin App til at bruge netop den. Du skal dog være opmærksom på at flere af Apps’ene kommer i både en gratis udgave og en betalingsudgave (PRO) og typisk har den gratis udgave færre features. Og det betyder for nogle af Apps’ene, at du IKKE kan vælge en anden prognosemodel end ”standard” (som ofte er GKS).

Jeg er jo på ingen måde meteorolog, men er jeg på kitetur i Europa vil jeg alt andet lige vælge ECMWF’s, da den jo har base i Europa. Husk dog at de ”store” prognose modeller typisk har en længere udsigt (”Medium Range”, dvs. 3 dage og længere ude i fremtiden) og også gælder det meste af verden. Man taler om vejrprognosens ”opløsning”, når det gælder hvor stort et område, den ”zoomer” ned på og/eller hvor lang prognosen går (fra få timer til flere uger). Hvis du f.eks. ser på den tyske ICON, så har ICON-13 fokus på hele verden og altså en lav lokal opløsning, hvor ICON-D2 zoomer ind på central Europa. På den baggrund kan det give god mening at vælge ICON-D2 hvis man skal kite et eller andet sted i central Europa.

På samme måde som ICON har vejrudsigter med forskellig ”opløsning”, så har både GKS og ECMWF også sådanne varianter. GKS har f.eks. noget de kalder ”Forecast” og ”Superforecast”, hvor superforecast skulle give en højere opløsning og derfor den man bør vælge. ECMWF kalder selv deres vejrudsigt HRES for ”High Resolution” og bruger en opløsning svarende til felter på 9 * 9 km. Jo højere opløsning prognosen anvender, jo bedre er den i stand til at tage højde for lokale forhold.

Hvis vi et øjeblik vender tilbage til vores egen andedam, så benytter både DMI og YR ECMWF’s prognoser til vejrudsigterne for 3 til 10 dage ud i fremtiden og så laver de deres egne prognoser for de første 48 timer. DMI og YR arbejder tæt sammen, så deres udsigter er meget ens og det er typisk et spørgsmål om man bedst kan lide den ene eller anden app’s grafiske fremstilling af vejrudsigten, som er afgørende for hvilken en af de 2 Apps man vælger at bruge.

Hvis vi vender tilbage til prognosernes opløsning, så bruger f.eks. DMI en meget højere opløsning end de store globale vejrtjenester, når det gælder udsigten for de næste 2 døgn. Til beregning af vejret to dage frem, kan man nøjes med at fokusere på et meget mindre område, og derfor til gengæld gøre prognosen mere detaljeret og præcis. DMI’s mest detaljerede model for vejret i Danmark beregner vejrudsigter i en opløsning på 2,5 gange 2,5 km. Det er noget af det mest detaljerede, der gøres i Europa.

Godt så – lad os se på de forskellige Apps og hvad der er deres styrker og svagheder.

Lad det være sagt med det samme – du kan sagtens finde mange flere apps end dem jeg har listet her. Men jeg vil vove den påstand, at disse er de mest kendte på vores breddegrader og derfor er det dem jeg har taget fat i her.

DMI

App’en giver en 10 dages vejrudsigt for dit regionale område på baggrund af din GPS position og du kan få både langtidsoverblikket, men også få detaljer om de enkelte dage i udsigten. Du kan også få et Danmarkskort med den seneste times radarbillede over nedbør og den forventede udvikling den næste time.

Vejrudsigten er på højde med YR.NO og det er mest en smags sag om man kan lide den ene app’s grafik bedre end den andens.

En lille anke er, at du ikke kan taste alle spots ind. Du kan f.eks. ikke skrive Lynæs Havn, men kun få for “Lynæs”

YR.NO

YR er Norges Meteorologiske Instituts app. Den viser i princippet de samme oplysninger som DMI, blot vist på en lidt anderledes måde. Om man bedst kan lide den ene eller den anden – tjah. Det er stort set de samme prognosemodeller der ligger bag de to apps.

Det er muligt at vælge meget præcis lokation. F.eks. i kan man i Lynæs vælge Lynæs Kirke og Lynæs Havn – de to steder ligger ca. 1 km fra hinanden og der vises ofte forskellig vindhastighed de 2 steder.

Jeg sværger normalt til YR, men vil ikke lægge hånden på kogepladen og påstå den er bedre end DMI. Jeg kan bare bedre lide app’en 🤷‍♂️.

Sejladsudsigten

Udgives af Forsvarets Center for Operativ Oceanografi (FCOO). Det der adskiller denne fra de to foregående er, at den er mere grafisk, du kan vælge at zoom’e ind på netop det område du er interesseret i, og du kan vælge mellem en lang række parametre (”lag”) i det billede du ser, f.eks. strøm, bølger, regn, vind etc. Så du kan få et rigtigt godt billede af hvordan vejret vil udvikle sig og f.eks. også hvor vinden vil trække hen, hvilket kan afgøre om du skal starte bilen og køre et andet sted hen.

Sejladsudsigten er efter min mening et must i Danmark.

Nu til nogen af de internationalt kendte apps som du typisk vil støde på på kitespots rundt om i verden.

Nedenstående gennemgang er ikke en super tilbundsgående undersøgelse og test. Det er min opfattelse at de alle er gode apps og de kan mere eller mindre det samme, så det er igen meget en smagssag hvad man er til. Typisk vil det kitecenter man besøger også have en favorit, enten baseret på erfaring om at app’ens prognoser er specielt gode for spottet, eller fordi centeret har registreret deres egen vejrstation i app’en og det derfor er nemt for gæsterne at følge med i livemålinger.

En af de kendteste vejrapps er Windy. Og allerede her går det galt, for der er nemlig ikke kun en Windy app, men hele 2! forstå det hvem der kan! Og hvem der var først, ved jeg ikke, men nu er de der altså begge to og de har hver deres force.

Windy.app

Nogen kalder den også “den blå Windy”, fordi ikonet for app’en er blå. App’en fås i en gratis version og en betalings version. Det er muligt at skifte mellem forskellige prognose modeller, så du kan bruge den på lokationer, hvor GFS er den bedste prognose model, men også på europæiske destinationer, hvor ECWMF er bedre. Det kræver dog betalingsversionen at skifte prognosemodel…

Windy.app’en har en feature, hvor du kan vælge hvilken vindsport du dyrker. Væger du kitesurfing, vil app’en foreslå hvilken kitestørrelse du bør vælge. Det er selvfølgelig bare en indikation, men jeg kan huske jeg syntes godt om den funktion, da jeg var helt grøn i sporten.

Herover er der 3 billeder fra Windy.App. Det er dog ikke udtryk for at det er de eneste måder man kan vise vejret på. Bemærk i det miderste billede – her er forslag til kitestørrelse. Billedet til højre er et dynamisk billede, hvor du kan zoom’e ud og ind, samt skrue frem og tilbage i tid.

Windy.com

Kaldes også “den røde windy”, da ikonet her er rødt.

Jeg synes personligt at Windy.com er den lækreste app af alle vind apps’ene. Grafikken er super god, med interaktive kort, der giver gode overblik over vejrudviklingen. Enkel zoom funktion, du kan vælge at få vist kitespots på kortet, osv. Meget brugervenligt.

Det er muligt at vælge mellem forskellige prognose modeller uden at have Pro udgaven.

Som flere af de øvrige apps, er det også muligt at få registreret sin egen vejrstation hos Windy.com. På den måde kan man få super gode lokale vejrvisninger, og det kan f.eks. være et argument for et kitespot for at promovere Windy.

3 billeder fra Windy.com app’en. Det første viser overbliksbilledet, som er det gennemgående i Windy.com. Du kan zoom’e ud og ind som du har lyst til og det giver et godt overblik over, hvor du KAN være heldig at finde vind. Billedet i midten viser nogle af de forskellige lag du kan få vist – i dette tilfælde kitespots. Endelig viser det 3 billede at du kan vælge mellem forskellige prognosemodeller.

Windfinder

Hånden på hjertet – de forskellige apps har kigget hinanden over skulderen og har mere eller mindre de samme features. Og Windfinder er ingen undtagelse.

Jeg har ikke kunnet finde nogen steder, hvor man kan vælge andet end den amerikanske GFS prognose model. Jeg skal ikke kunne sige om det er muligt i betalingsudgaven. Betalingsudgaven er reklamefri.

I Windfinder’s hjælp er der faktisk en god beskrivelse af hvilken variant af GFS (Forecast eller Superforecast) alt efter hvor man er i verden.

Windfinder har mange visningsmuligheder og bla. en spotbeskrivelse a la “Bipper”. Bemærk skærmen med indstilning af enheder – det har de fleste apps, hvilket er rart, da vi i DK er vant til at regne med m/s.

Tip:

Flere af de nævnte apps viser som udgangspunkt vinden i knob/time (knots). Og det er også muligt at skifte måleenheden til f.eks. m/s, som er det vi er mest vant til i Danmark. Men du kan også hurtigt omregne knob/time til m/s:

 • 1 knob er 1852 m
 • 1 time er 60 minutter á 60 sekunder, dvs. 60*60 sekunder=3600 sekunder.
 • 1 knob/time svarer altså til 1852m/3600sekunder ≈ ½ m/s

Dvs. har du en vindstyrke i knob, får du vindstyrken i m/s ved at dele med 2. 20 knots ≈ 10 m/s.

Windguru

Windguru er lidt speciel forstået på den måde, at du ikke kan finde windguru i Appstore eller GooglePlay. Du går bare ind på windguru.com og du får så et ikon på din telefon, som i princippet åbner en browser på Windguru.

App’en har utroligt mange kitespots registreret, hvilket nok er en af forcerne. Som tidligere nævnt, har alle apps’ene har stort set de samme funktioner, men Windguru er nok den der har flest bells and whistles. Men den skæmmes måske af at brugergrænsefladen er en browser og den er lidt rodet at finde rundt i (min mening!). App’en kan også fås i både en gratis og en betalings version. I den gratis version kan man f.eks. ikke vælge Lynæs Kitespot! Gratis udgaven skæmmes også af reklamer.

En af de smarte feautures ved Windguru er, at man kan tilføje sin egen vejrstation til app’en. Det betyder at man kan få ret præcise live data fra lokale spots. Og det kan jo være en grund til at vælge netop den app.

Man kan ikke vælge den europæiske prognosemodel ECWMF – i hvert fald ikke i den gratis version. Som standard bruger den amerikanske GFS og er derfor nok ikke så præcis for europæiske spots.

Skærmbilleder fra Windguru. Man kan stort set det samme i de forskellige apps. Man ser også her at reklamerne er ret fremtrædende i den gratis udgave.

Andre nyttige apps

Fishing in Denmark – kan bruges til at se vandstanden

Ud over apps der viser vindstyrke og retning, kan det også være rart at vide om det er høj eller lavvande og evt. hvor meget. I Danmark kan du finde disse oplysninger på DMI’s hjemmeside, men jeg kan ikke finde dem i deres app. Der findes dog masser af ”tidevands” app’s i app store, hvor du typisk taster en lokation in og så får oplysninger om høj og lav vande. Jeg har selv brugt en lystfisker app, der hedder ”Fishing in Denmark”, fordi den viser et kort og angiver forskel i vanddybe med +/- x cm. F.eks. -36 cm, hvis det er lavvande og vandstanden er 36 cm under normalen. Det er jo super nyttig viden, hvis man f.eks. har planer om at kitesurfe i Landerslev, som er notorisk kendt for at kunne mangle vand…

Et par billeder fra Fishing in Denmark, hvor man kan se vandstanden og temperaturen på vandet.

Tip:

Husk at apps’ene kun er en forudsigelse og at der er utroligt mange ubekendte, som kan gøre at udsigterne måske ikke lige passer på det spot, hvor du er. Der kan være helt særlige forhold som terræn, termik eller andet, som gør at de store prognosemodeller fejler eklatant. Så spørg de lokale om der er noget du skal være opmærksom på. Vi var f.eks. i tyrkiske Akyaka og vejrudsigten lovede hele ugen omkring 5-6 m/s, men i realiteten lå vinden på mellem 8-10 m/s.

AI vejrudsigter

De kendte vejrprognose modeller bliver i dag genereret af supercomputere, der står og tygger på modellerne i flere timer, før en prognose ligger klar. Men modellerne er ved at blive overhalet af AI baserede modeller. F.eks. har Google for nyligt lanceret GraphCast som på minutter kan lave en global forecast som viser sig at være mere præcis end de kendte modeller – ovenikøbet afviklet på en almindelig pc. Mig bekendt er der dog ingen af de apps jeg har nævnt her, som endnu bruger AI modellerne.

GraphCast fra Google Deepmind – fremtidens vejrudsigt baseret på AI

Tak fordi du læste med. Det har været en af de mere nørdede artikler, men jeg håber at emnet har interesseret dig og jeg har kunnet gøre dig lidt klogere på vejrapps med fokus på kitesurfing. Smid gerne en kommentar om andre vejrapps eller apps i det hele taget, som du mener andre kitesurfere kan have gavn af.

2 tanker om “Hvilken vejr app er bedst at bruge for kitesurfere?

 1. Kåre siger:

  Enig UI på yr er bedre , men opløsning i lav vind er ubrugelig

  DMI kører med 17 pkt opløsning
  YR kun med 10 lot opløsning

  YR lavest opløsning er 0-5,4ms
  DMI 0-2,2-4,4-6,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Denne webside site benytter cookies for at give en bedre brugeroplevelse. Ved at benytte websiden, accepterer du vores brug af cookies.